נדל"ן

המשרד מייצג בעלי הון פרטיים, קבלנים, יזמים וחברות מסחריות בעסקאות נדל"ן מורכבות ורחבות היקף.

למשרד ניסיון עשיר ומקיף בטיפול בעסקאות נדל"ן למגוון סוגיהן. מכר ורכישת דירות, נדל"ן מניב (משלב איתורן וביצוע בדיקת נאותות), עסקאות קומבינציה, עסקאות רכישה ומכירה של קרקעות,  עסקאות הנוגעות לבנייה למגורים (לרבות התמחות בבנייני יוקרה כגון ברח' הירקון ושד' רוטשילד בתל אביב) , קבוצות רכישה, תמ"א 38 (לרבות פינוי ובינוי), עסקאות הנוגעות לנדל"ן מסחרי (לרבות קניונים) ועוד.

לקוחות משרדנו זוכים לליווי בכל שלבי העסקאות הנ"ל כולל ייעוץ וליווי לקוחות המשרד בכל הנוגע לעיצובם המשפטי, הכלכלי והמיסויי של העסקאות השונות, לרבות בהיבטי התכנון והבנייה, הליכי הרישוי לבנייה, עריכת מכרזים, ליווי הבניה והתקשרות עם קבלנים ויועצים (מתכננים, מפקחים, קבלני שלד ואח') וכן בנוגע להיבטי המימון והאשראי שלהן, ליווי במכירה ובהשכרה של הדירות או היחידות המסחריות, לפי העניין, וליווי מערכת היחסים המשפטית עם הרוכשים או השוכרים ובכלל זה היבטי הרישום של העסקאות לרבות רישום בתים משותפים ועוד.
הטיפול בעסקאות הנ"ל כולל גם ליווי וייעוץ ליזמים ישראלים בחו"ל (ארה"ב ומזרח אירופה).

לצד ההתמחות בטיפול ובביצוע עסקאות נדל"ן מהשגרתיות למורכבות כמתואר לעיל, מתמחה המשרד גם בייצוג לקוחותיו בסכסוכים ובהתדיינויות (ליטיגציה) הנוגעים לנושאים שונים בתחומי הנדל"ן (לרבות ליקויי בניה ועוד).